Šolska shema je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim se vsaki državi članici namenijo finančna sredstva za razdeljevanje brezplačnega obroka sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov (brez dodanih sestavin) pri otrocih in mladostnikih. Spremljevalni izobraževalni ukrepi so usmerjeni v izboljšanje prehranskih navad ter izobraževanje o zdravih prehranskih navadah, kratkih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Prednostni cilji so povečanje porabe sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega oziroma ekološkega sadja in zelenjave v šolah, spodbujanje zdravih prehranskih navad pri otrocih in mladostnikih in povezovanje otrok s kmetijstvom.

Naša šola tako razdeljuje sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane vsako sredo v drugem daljšem odmoru preko celega šolskega leta. Mleko in mlečni izdelki pa se delijo občasno.

Vse delitve so označene tudi v šolskem jedilniku z logotipom Šolske sheme

Vsa živila, ki jih razdeljujemo v tega projekta so slovenskega izvora, večinoma so ti proizvodi iz naše bližnje okolice. Na tak način se šola povezuje z lokalnim okoljem in pri vseh udeležencih (učencih, zaposlenih na šoli, lokalnih pridelovalcih, starših naših učencev…) spodbuja občutek, da je vredno ohranjati in vzdrževati lokalno oskrbo.

Prav tako na šoli potekajo različne spremljevalne dejavnosti preko celega šolskega leta (obiski učencev na bližnjih kmetijah, pri čebelarju, Dan slovenske hrane, promocija zdrave lokalne hrane pri pouku gospodinjstva in izbirnih predmetih Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja, v okviru projektov Šolski vrt in Zdrava šola…).

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)