Matična šola s podružnicama sodeluje v državnem projektu in deluje pod nazivom Kulturna šola.

Namen projekta je:

  • krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
  • podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
  • spodbuditi izobraževanje mentorjevih organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,
  • motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Področja kulturnega delovanja na šoli: vokalna in inštrumentalna glasba, gledališče, folklorna dejavnost, film in avdiovizualna kultura, ples, likovna umetnost, fotografska dejavnost, literatura in bralna kultura, kulturna dediščina.

Na šoli delujejo številne kulturne skupine v okviru izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti. Pripravljamo različne kulturne dogodke za učence, starše in širšo javnost. Nekateri učenci oz. kulturne skupine sodelujejo na raznih natečajih in selekcioniranih prireditvah (pevske revije, dramska srečanja, Glasbena olimpijada …). Udejstvujemo se tudi v posebnih kulturnih projektih in sodelujemo z drugimi kulturnimi ustanovami ter lokalno skupnostjo. Strokovni delavci šole se udeležujejo izobraževanj, povezanih s kulturnimi vsebinami.

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)